/>
Naming for variables and data

Waarom een universele benaming voor data?

Benaming voor data maakt het makkelijk om te spreken over de data. Neem bijvoorbeeld een Excel sheet. Op de vraag "kan ik alle waarden uit kolom 3 alfabetisch sorteren?" is niet echt een antwoord op te geven tot je de Excel sheet ziet. Op de vraag "kan ik alle waarden uit de kolom voornaam alfabetisch sorteren" is wel een antwoord te geven. Voornaam is namelijk een begrip at we kennen. We hebben nu een vermoeden wat er in die kolom staat  En waarschijnlijk zou je dat kunnen sorteren. Naamgeving voor data stelt on in staat uitspraken te doen over de data en de data te gebruiken en bewerken.

Als het alleen om 1 Excel sheet zou gaan is het prima zelf een naam aan de kolom te geven. We weten allemaal wat er mee bedoelt wordt. Hebben we het echter over meerdere systemen moeten er afspraken komen over hoe de naamgeving precies zal zijn. Als er door elkaar "voornaam", "Voornaam", "voornaam:" en "first name" worden gebruikt wordt het lastig data uit te wisselen. Pas als iedereen dezelfde notatie gebruikt kan data echt uitgewisseld worden. Hier zijn webwaarden voor.

Eigenschappen en context

Webwaarden worden geschreven als eigenschap@context. Een webwaarde bestaat dus eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel is een benaming voor de eigenschap die de data weergeeft. Bijvoorbeeld:

  • voornaam
  • email
  • leeftijd

Op zich zegt de eigenschap al veel over de data die benoemt wordt. En bij voornaam is dit waarschijnlijk ook al voldoende. Email is echter wat ambiguer. Is dit het emailadres van een persoon of van een bedrijf. Om dat duidelijk te maken geven we in het tweede deel van de webwaarde context aan de eigenschap:

  • email@person
  • email@organisation

De combinatie van eigenschap en context geven genoeg informatie over de data die er achter schuil gaat om de data te kunnen gebruiken en uitwisselen.

Benaming in het engels

Omdat het kunnen eenvoudig uitwisselen van data een belangrijke doestelling is van de webwaarden is het essentieel dat de schrijfwijze overal hetzelfde is. Daarom worden webwaarden geschreven in het engels.

Contact us

Do you want to participate in the dataname project? Or do you want to implement datanames and looking for some help? Send us a message and we'll be teaming up!

Datanames are an essential part of the Webanizr project